Luyckx Nieuws

HCME verwelkomt bezoekers op state-of-the-art demoterrein

30.11.2018

HCME verwelkomt bezoekers op state-of-the-art demoterrein


Hitachi Construction Machinery (Europe) NV (HCME) heeft het demoterrein bij het hoofdkantoor in Amsterdam vernieuwd. Er kunnen nu meer verschillende machines worden gedemonstreerd in een omgeving die aantrekkelijker en technologisch meer geavanceerd is. De officiële opening van het vernieuwde terrein, op 27 september, valt samen met de introductie van de ZX210X-6 ICT hydraulische graafmachine met automatische besturing op de Europese markt.

Voor het gebouw is een groter terrein aangelegd om bezoekers aan HCME een nog betere ervaring te bieden. Vanuit hun stoel in het auditorium kunnen zij tijdens productdemonstraties meeluisteren met de machinist in de cabine en precies zien wat hij doet dankzij een nieuw geïnstalleerd microfoon-en-camerasysteem.

Frank van Neste, die demo’s verzorgt voor de afdeling productmanagement en techniek van HCME, vertelt: “Vroeger kon ik vanuit de cabine hooguit aan een of twee mensen een toelichting geven, maar nu aan negentig auditoriumbezoekers tegelijk.”

Frank had de leiding over het renovatieproject en werd daarbij gesteund door Burkhard Janssen, algemeen directeur productmanagement bij HCME, en productmanager Wilbert Blom. Het werk aan het nieuwe terrein is gedurende zes maanden voorbereid en in zes weken voltooid. “Het oorspronkelijke demoterrein was in 2002 aangelegd en had maar ruimte voor vier of vijf machines”, aldus Frank.


TECHNOLOGISCHE UPDATES

“We wilden het aantrekkelijker maken voor bezoekers en tegelijkertijd voorzien van nieuwe technologie, zodat het gereed zou zijn voor de lancering van de ZX210X-6 met machinebesturing. En om onze ICT-oplossingen voor de bouw beter te kunnen demonstreren.”

Het terrein is op 27 september officieel heropend met een speciale demonstratie van de ZX210X-6 graafmachine met machinebesturing en de bijbehorende technologie voor de uitgenodigde pers en Europese dealers.


MEER RUIMTE

Het demonstratieterrein is aan beide kanten met tien meter vergroot en biedt nu 1.500 m² extra ruimte. Een 2 meter hoge wal die oorspronkelijk om het terrein liep is verwijderd, en om de nieuwe omtrek is een verhoging van één meter aangelegd, zodat bezoekers de machines vanaf het omringende pad beter kunnen zien.

Op het terrein zijn meerdere kleine heuvels gemaakt waarop de machines kunnen worden geparkeerd, wat de demonstrateurs meer flexibiliteit oplevert. De omringende verlichting is vervangen door energiezuinige ledlampen en er is een nieuw afwateringssysteem aangelegd om te garanderen dat de bodem in optimale conditie blijft voor machinedemonstraties.